POLITYKA PRYWATNOŚCI

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.
 1. Cele przetwarzania. Z uwagi na powyższe uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe:

  a) zbierane przed zawarciem umowy (np. deweloperskiej /przenoszącej własność nieruchomości) oraz w trakcie jej trwania są przetwarzane w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania Umowy, w tym obsługi zapytań, zawarcia umów towarzyszących na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. udzielenia odpowiedzi na reklamację, wystawienia i przechowywania faktur, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. udokumentowania transakcji, tworzenia analiz, wykonywania badań marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  • wskazanych w treści zgody np. przesyłania treści handlowych, w tym marketingowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. W takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 1. Odbiorcy. W celu realizacji ww. celów Administrator może przekazać Państwa dane następującym kategoriom odbiorców: bankom w celach związanych z prowadzeniem indywidualnego rachunku nabywcy prowadzonego w ramach mieszkaniowego rachunku powierniczego, notariuszom, zarządcom budynków, generalnym wykonawcom, audytorom upoważnionym przez Administratora do przeprowadzania audytów. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, w szczególności firmy księgowe, informatyczne oraz podmioty, z którymi Administrator współpracuje, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.
 2. Brak obowiązku podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy lub celów zawartych w treści zgody będą niemożliwe;
 3. Czas przetwarzania. Państwa dane będą przetwarzane:
  • przez czas niezbędny do realizacji Umowy;
  • przez czas wykonywania obowiązków prawnych, np. przez czas, w jakim przepisy zobowiązują Administratora do przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową od organu administracji,
  • przez czas niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów np. przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z Umowy,
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu je cofnięcia,
  • do czasu wniesienia sprzeciwu względem marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
 1. Automatyczne podejmowanie decyzji. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.willeblizej.pl automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
 2. Uprawnienia. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 3. Bezpieczeństwo. Przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacjom otrzymanym od Państwa. W celu uniemożliwienia osobom trzecim dostępu do informacji lub ich ujawnienia stosujemy procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które chronią informacje zebrane przez nas online.
 4. Dane kontaktowe Administratora: Energo Home Dawid Krzosek z siedzibą: ul. Wólka Lesiowska 43, 26-631 Jastrzębia, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000848309. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: lub dzwoniąc pod numer telefonu 533112205.
  POLITYKA COOKIES

 1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym “wejściu” i “wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
 2. Webcumulus używa na stronie www.willeblizej.pl plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.
 3. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez firmę Energo Home Dawid Krzosek również do celów:
  • statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników;
  • pomaga również zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • prezentacji reklam na serwisach – w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym. Prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
  • dostosowywania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 1. Używając Cookies na stronie www.willeblizej.pl nigdy nie identyfikujemy tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Cookies. Dane eksploatacyjne (dane o zachowaniu Użytkowników na stronie www.willeblizej.pl) zbierane przy użyciu Cookies lub innych podobnych technologii mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) podanymi nam przez Użytkowników przy wypełnianiu formularzy. W takim wypadku, zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika (anonimizacja) i przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów.
 2. Na stronie www.willeblizej.pl mogą być stosowane Cookies sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony. Cookies stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 3. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej www.willeblizej.pl.