Niskoemisyjny beton

blankblank
blankblank
blankblank
blankblank

Wentylacja z odzyskiem ciepła

blankblank
blankblank
blankblank
blankblank
blankblank
blankblank
blankblank
blankblank

Silikaty

Co to takiego?

Silikatami nazywamy wyroby wapienno-piaskowe, które należą do bogatej grupy materiałów budowlanych wykonywanych z zapraw wapiennych. Ostatnio coraz większą popularność zdobywają na naszym rynku głównie ze względu na dobre parametry wytrzymałościowe oraz łatwość pozyskiwania surowca do produkcji bloczków silikatowych.

Główne zalety

Wysoka zdolność akumulacji termicznej

Ta właściwość wynika z wysokiej masy wyrobów. Duży opór cieplny takich ścian sprawia, że spełniają one rolę bufora termicznego i niwelują skutki szybkich zmian temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zimą szybko nagrzewane długo oddają ciepło, a latem przy dużym nasłonecznieniu nie reagują gwałtownie na wzrost temperatur na zewnątrz, lecz powoli je absorbują, by w chłodniejszych porach doby wolno je oddawać. Ta właściwość sprawia, że temperatura wewnątrz pomieszczeń utrzymywana jest na umiarkowanym, zdrowym dla organizmu poziomie.

Wysoka efektywność energetyczna
(oszczędność energii i ochrona cieplna)

Składa się na nią kilka elementów: dobre właściwości oporu cieplnego, łatwość ocieplania, oszczędność w kosztach produkcji elementów murowych, budowania i eksploatacji wybudowanego obiektu. Produkcja silikatów jest ekologicznie neutralna w porównaniu z wieloma systemami energooszczędnymi, bo m.in. w reakcji egzotermicznej procesów hydratyzacji wapna wytwarzana jest część energii cieplnej wykorzystywana w procesie produkcyjnym.

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska

Silikaty należą do najzdrowszych i najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych. Mają najniższe wskaźniki radioaktywności naturalnej spośród innych materiałów. Nie emitują substancji i gazów toksycznych. Są odporne na korozję biologiczną i chemiczną. Bakteriobójcze własności wapna i brak składników pochodzenia organicznego uniemożliwiają rozwój mikroorganizmów i grzybów, co podnosi zdrowotność budynku. Mur silikatowy wiąże też CO2 z powietrza ze względu na zachodzące w nim procesy karbonatyzacji, co dodatkowo zwiększa wytrzymałość silikatu. Odpady (gruz silikatowy) nie zagrażają środowisku naturalnemu i praktycznie można je ponownie kierować na linię produkcyjną. Sama produkcja silikatów sprzyja zachowaniu czystości środowiska. Zużycie energii pierwotnej przy produkcji takiej cegły wynosi zaledwie 250 kWh/Mg. Z tych względów materiały wapienno-piaskowe przy wszystkich swoich zaletach należą do najtańszych na rynku.